قضاوت

18 08 2008

مي خواستم زندگي کنم ، راهم را بستند

ستايش کردم ، گفتند خرافات است

عاشق شدم ، گفتند دروغ است

گريستم ، گفتند بهانه است

خنديدم ، گفتند ديوانه است

دنيا را نگه داريد ، مي خواهم پياده شوم

Advertisements
می فهمم ولی نمی گویم!

17 08 2008

اگر بگوئید نگو نمی گویم،

ولی از من نخواهید نفهمم،

من می فهمم!!!

Hello world!

17 08 2008

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!